Vrácení zboží

Domů / Vrácení zboží

Jak postupovat, když zakoupené zboží chcete vrátit v zákonné dvoutýdenní (14 dnů) lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Kde zboží vrátit

1) Zboží můžete vrátit osobně na našem odběrovém místě:

Odběrové místo - Bomton Beauty
Blanická 2028/15
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Provozní doba:
Pondělí - Pátek
8:00 - 16:30

2) Právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na stejnou adresu.

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Peníze za zboží vám zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů ode dne od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

V obou případech přiložte vyplněný tento formulář Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

Dodržení dvoutýdenní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Jaké dokumenty přiložit?

K vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. Nejlepší možností je přiložení faktury a vyplněného formuláře: Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

REKLAMACE

Jak postupovat, když zakoupené zboží chcete reklamovat?

Kde zboží reklamovat

1) Zboží můžete reklamovat osobně na našem odběrovém místě:

Odběrové místo
Blanická 2028/15
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Provozní doba:
Pondělí - Pátek
8:00 - 16:30

2) Právo na reklamaci zboží můžete uplatnit také písemně, a to vyplněním formuláře Formulář pro uplatnění reklamace a zasláním zboží na stejnou adresu.

Zboží na reklamaci prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

V obou případech přiložte vyplněný tento formulář Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy Formulář pro uplatnění reklamace

Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura).

Je přijaté zboží poškozené?

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.

Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.

  • PPL: oznamte do 3 pracovních dnů na tel. 225 331 500.

Zboží bylo dodáno nekompletní, nebo neodpovídá objednanému typu?

Prosíme, napište nám podrobnosti prostřednictvím kontaktního formuláře (položka „Reklamace”) a my vám následně poradíme, jak dále postupovat.